VELKOMMEN TIL KENNEL IMINGEN

Gode jegere, Sønn og papsen
Aslan flink gutt
Dreng sin første rype
Lux dyktig jeger
Sønn og Per Arne :-) 3 x 1Ak skog

Velkommen til å se vår hjemmeside :-)

Innehaver av kennelen er Nina og Per Arne Kjelsberg
7212 Korsvegen
Tlf: 91547068/97584588
imingen@online.no