VELKOMMEN TIL KENNEL IMINGEN

Sønn
Kaja og Aslan med 2Uk-1Uk :-)

Velkommen til å se vår hjemmeside :-)

Innehaver av kennelen er Nina og Per Arne Kjelsberg
7212 Korsvegen
Tlf: 91547068/97584588
imingen@online.no