Nyheter....

Imingens Io Tessa fikk det siste Certet på utstilling hun trengte for å bli Norsk Utstillingschampion under Fellesutstillinga Midt Norge πŸ˜ƒ

Tessa har hatt et sterkt år 2019 der hun har på jaktprøve 6 x 2Ak og 1Ak og fått 3 x Cert på utstilling..

Kjempegrattis til Hilde Ross og Bjørn Sand πŸ‘

Stilte Imingens Uv Dreng på Hemneprøven skog. Det var han første start da han var akkurat blitt 2 år gammel. Han gjorde sine saker flott og vi fikk 2Ak πŸ˜ƒ

Imingens Al Fram og Kjell Jacobsen stilte på Kvinesdalprøven og fikk en fin 2Ak 😊

Kjempegrattis πŸ‘

Imingens Io Milla og Morten Blakstad stilte for første gang på skogprøve i Kvinesdal. Det gikk godt og de fikk en 3Ak 😊

Kjempegrattis πŸ‘

Arnt Steinsvoll stilte Myra på Haltdalsprøven og hadde to flotte dager. Myra fikk 2Uk begge dager og det var ekvipasjen sine første premier πŸ˜ƒ

Ulf Myrbø stilte bror Imingens Uv Odin på samme prøve og fikk på sin aller første start en flott 3Uk πŸ˜ƒ

Dette var den sjette hunden i kullet Vegas og Urd med jaktpremier..

Kjempegrattis til begge πŸ˜ƒ