Nyheter....

Vi venter på løpetid...

Det har ikke blitt noe løpetid på Ima og Iza ennå, men regner med det skjer
noe i november..:-)