Nyheter....

Dreng med 2Uk 😊

Jeg stilte Imingens Uv Dreng på Holtsjøprøven. Hans første start i høst..mye fugl og action på vårt parti og Dreng fikk en flott 2Uk 😃

Veldig forbøyd!