Video klipp av Imingen hunder :-)

Lux i action :-)
Imingens Ek Ima Charm III i action :-)
Lucy i action :-)
Sønn i action :-)
Imingens Ih Aslan :-)
Vegas i action, trenes :-)