VELKOMMEN TIL KENNEL IMINGEN

Lydhør gjeng :-)

Velkommen til å se vår hjemmeside :-)

Innehaver av kennelen er Nina og Per Arne Kjelsberg
Råveien 301,
7370 Brekkebygd
Tlf: 91547068/97584588
imingen@online.no